Przygotowaliśmy dwie metody rozliczeń za usługę pozycjonowania: pakiet (ryczałt) i za frazę (efekt).

Pakiet (ryczałt)

Pierwszym rozwiązaniem jest stała opłata, którą ponosisz co miesiąc. Przed podpisaniem umowy wspólnie ustalamy konkretną kwotę, jaka każdego miesiąca będzie widniała na Twojej fakturze. Niezależnie od tego, jaką pozycję osiągną Twoje frazy.
Zalety tej metody rozliczania - wiesz, ile zapłacisz! Kwota jest stała i nie zmienia się.

Za frazę (efekt)

W drugiej metodzie płacisz wyłącznie za efekt czyli za frazy, które znajdują się na wcześniej ustalonej pozycji. Załóżmy, że Twoja strona na frazę narty biegowe powinna zająć pozycję od 1 do 10. Jeżeli tak się nie stanie, nie otrzymujesz faktury.

Zalety tej metody rozliczania - płacisz tylko za efekt, jaki dla Ciebie osiągnęliśmy!